Historien fortsetter for kringkastingshuset

KIMA Arkitekter

Kringkastingshuset

KKH skal bevares og videreutvikles til Norges mest nyskapende kulturhub, og skal tilby overnatting, arbeidsplasser, møteplasser og opplevelser med husets ikoniske arkitektur og kvaliteter som rammeverk for unik kulturformidling.

Intensjon

Den første konkurransen om Kringkastingshuset (KKH) fant sted i 1935 og ble vunnet av arkitekt Nils Holter. I dag, 87 år senere, er det igjen duket for et nytt kapittel i bygningens historie. Den gang var hovedoppgaven å skape et tilholdssted for Norges Rikskringkasting (NRK). Siden bygningen ikke lenger møter behovene til NRK, er oppgaven nå noe mer fri og sammensatt. Hvordan skal bygningen på nytt, kringkastes som et betydningsfullt sted, med respekt for historien, men også basert på nye behov i et moderne samfunn? Vårt prosjekt er et innspill til den videre bruken av bygningen og området.

Hovedgrep

Marienlyst Utvikling AS har en visjon om å skape et mangfoldig, grønt, levende og urbant område, som viderefører Marienlyst sine unike kulturopplevelser og naturkvaliteter. Dette gir et godt og inspirerende utgangspunkt for paralelloppdraget. Bygningen vil kringkastes som en moderne kulturhub på Marienlyst, delvis basert på kvalitetene som ligger i bygningen etter NRK, men også basert på nye kvaliteter og konstellasjoner av program, fagfolk og besøkende.

KKH er omfattet av et vedtak om delfredning. Selve anlegget, med vekt på første byggetrinn, har usedvanlige kvaliteter, både arkitektonisk, i kraft av sin beliggenhet og sin historie. Det er derfor viktig å trå forsiktig rundt de delene av bygningen som omfattes av fredningen. De bevaringsverdige fasadene består. Ny bruk skal sammenfalle med eksisterende bruk. Vi ser for oss at området i A- og E-fløyen brukes til kontorer og øvingshotell, som vil få nytte av de ekstremt kvalitetsrike studioene som dermed bevares ved bruk.

Vi har videre valgt å bevare så mye av den resterende bygningsmassen som mulig, basert på dagens mål om en bærekraftig utvikling. B-, C- og M- fløyen bevares, og endres hovedsakelig på innsiden, for å kunne tilpasses en ny bruk som hotell og bevertning. Utvendig beholdes fasadene som de er, med unntak av fasadene i C-fløyen, som males i en kopperaktig farge for å binde sammen det nye med det gamle. T-fløyen skulle i utgangspunktet rives, men nå som konkurransen åpner for det, vil vi utforske hvilke muligheter som ligger i å bevare denne. Her har vi plassert en rekke programmer som kan være nyttige for nærområdet. En stor matbutikk, individuelle butikker, treningssenter og muligheter for coworking. Siden T-fløyen ikke er bevaringsverdig gir det oss en unik mulighet til å leke oss med volumet og å tilpasse denne til ny bruk, ny omkringliggende situasjon og moderne arkitektur. Her trår vi mindre forsiktig.

Diagram: Gyldendal, Sentralen og Telegrafbygningen sammelignet med Kringkastingshuset. Diagram: Gyldendal, Sentralen og Telegrafbygningen sammelignet med Kringkastingshuset.
Diagram med forenklet plangrep, situasjonsplan – program på første etasjeplan med innganger. Diagram med forenklet plangrep, situasjonsplan – program på første etasjeplan med innganger.
E: Inngang T-fløy, studioinngang E: Inngang T-fløy, studioinngang
Etter vårt skjønn ligger, bokstavelig talt, mulighetsrommet for plassering av ny bygningsmasse til dels på tak, men hovedsakelig i mellomrommet mellom B- og C-fløyen. Her legger vi inn et stort, fleksibelt, dobbelthøyt volum, samt en ny hotellfløy over dette, H-fløyen. Det dobbelhøye volumet omfatter en Palmehave til bruk i forlengelsen av bevertningen mot sørvest, men hovedsakelig huser volumet Store stua. Navnet er inspirert av Store studio, men Store stua er større og mer fleksibel i bruk, for å kunne møte flere ulike behov. Mens Store studio brukes til akustisk musikk, vil Store stua tilrettelegges for forsterket musikk. Prosjektets rolle/tilpasning til omgivelsene/bygulvet: Kulturhub på Marienlyst Marienlyst er et velkjent område i Oslo og i Norge. Kjærkomment som et konkret sted i Oslo og noe mer abstrakt kjent som et sted hvor NRK produserer sitt innhold. Etter NRK har forlatt området, vil bygningen gå fra en totalt introvert bruk til en mer ekstrovert bruk, som aktivt tar del i byen. I takt med økende boligbygging i Oslo, spesielt i de eldre industriområdene, er det flere og flere arealer, som tidligere var tilgjengelige for kulturproduksjon, som har blitt revet eller ombygget. Vi ser for oss at dette kan gi et godt grunnlag for en ny kulturhub på Marienlyst, som vil trekke til seg folk fra nær og fjern.
A: Hovedinngang Kafé og restaurant A: Hovedinngang Kafé og restaurant
A: Hovedinngang Kafé og restaurant A: Hovedinngang Kafé og restaurant
B: Hovedinngang Hotell B: Hovedinngang Hotell
D: Inngang Store Studio. Konsertsal D: Inngang Store Studio. Konsertsal
Store studio interør visualisering Store studio interør visualisering
Studiofasilitetene i KKH innehar unike kvaliteter både teknisk, estetisk og kulturhistorisk. Vi mener studioene og øvingsrommene kan utgjøre stammen i en nasjonal kulturhub med vekt på musikk og lydproduksjon. Oslo og Norge har en vital og voksende musikkindustri som gjør seg bemerket internasjonalt. I Oslo er det i dag stor etterspørsel etter studio og øvingsfasiliteter både for profesjonelle og amatører. Marienlyst har både fasilitetene og auraen for et senter for lydproduksjon. Det kan oppstå fruktbare synergier mellom lydproduksjon, kulturproduksjon, ny konsertsal og det profilerte Store studio. Hotellet, bevertningslokalene, kontorarealene og næringsarealene støtter opp om kulturhub’en og skaper møteplasser, samt anledninger for samhandling og begivenheter. På denne måten kan Marienlyst være et levende sted, både nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til byliv og aktivitet i Oslo og i nærområdet.
Ekisterende bygning. Kringkastingshuset slik det fremstår i dag. Ekisterende bygning. Kringkastingshuset slik det fremstår i dag.
Deler av bygningen demonteres og brukes i utemiljøet i nærområdet. Områder markert med rødt demonteres. I områdene markert i lyserødt fjernes fasaden. Deler av bygningen demonteres og brukes i utemiljøet i nærområdet. Områder markert med rødt demonteres. I områdene markert i lyserødt fjernes fasaden.
Etter demontering. Etter demonteringen står bygningen frem slik. Etter demontering. Etter demonteringen står bygningen frem slik.
Nye volumer lagt til. T-fløyen kles med en ny fasade, som inviterer nabolaget inn. I gårdsrom- met mellom C- og B-fløyen bygges igjen som en konsertscene... Nye volumer lagt til. T-fløyen kles med en ny fasade, som inviterer nabolaget inn. I gårdsrom- met mellom C- og B-fløyen bygges igjen som en konsertscene...
Programmering tak. Taket er programmert til forskjellige formål. Områder markert med oransje er bevertning, blå er dyrkeområder og grønn er vegetasjon. Programmering tak. Taket er programmert til forskjellige formål. Områder markert med oransje er bevertning, blå er dyrkeområder og grønn er vegetasjon.
Krinkastingshuset i nye klær. Krinkastingshuset i nye klær.

Innspill

Har du spørsmål, forslag eller ønsker en prat om noe du engasjerer deg for i forbindelse med utviklingen av Marienlyst? Ta kontakt med oss her via dette skjemaet, eller send oss en epost! Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Vi skal forsøke å svare så snart som mulig!

Delta

Vi har ikke delt den digitale undersøkelsen eller påmeldinger til verksteder enda, men om du ønsker å få tilsendt dette på e-post, kan du legge igjen adressen din under.