En pust i bakken

I 2019 gjorde Ferd Eiendom sin foreløpig største satsing mot målet om å bli en ledende byutvikler da de kjøpte NRK-tomten på Marienlyst. En tomt med kulturhistorisk verdi ikke bare for Oslo, men for hele Norge. NRK har vært en pådriver for kulturformidling, nytenkende produksjoner og innovativ bruk av teknologi siden starten i 1933. Ferd Eiendom er både stolte og ydmyke overfor oppgaven med å skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser- og naturkvaliteter.

Et kjøp som Marienlyst forplikter, derfor bestemte vi i Ferd Eiendom oss på våren 2021 å bremse takten i reguleringsprosessen for å sikre at reguleringen blir bra for byen og de som skal bruke området. Vi ønsket i tillegg å sikre oss at vi vil svare på forventningene fra alle som er engasjert i fremtiden for NRK-tomten
Jorunn Grøntveit, direktør næring og byutvikling i Ferd Eiendom

Ferd Eiendom har hele tiden hatt perspektivet klart; først menneskene som skal bo, jobbe og bruke Marienlyst, så utarbeide en plan for hvordan området skal fungere og bli en del av bylivet og først da starte med utforming av bygg. Derfor ble det besluttet å se på byplangrep på nytt og i et større perspektiv.

Les mer om prosessen og strategi for bærekraftig byutvikling i Ferdmagasinet: Ferdmagasinet

Har du et spørsmål, en tanke eller en ide? Da vil vi gjerne høre fra deg!

marienlyst@ferd.no

Har du et spørsmål, en tanke eller en ide? Da vil vi gjerne høre fra deg!

marienlyst@ferd.no