Historien fortsetter

– Vi er veldig stolte, det er jo et veldig viktig bygg for flere generasjoner, og et viktig område for byen. For oss har dette vært veldig inspirerende å jobbe med.

Sitatet fra Inge Hareide, daglig leder og partner i KIMA Arkitektur, kom dagen etter det ble offentliggjort at nettopp KIMAs forslag var valgt av en enstemmig evalueringskomité som det foretrukne forslaget etter parallelloppdraget om Kringkastingshuset. KIMA var ett av fire kontorer som var invitert til å bidra i oppdraget. De tre andre var Nordic, LPO Arkitekter og Mellbye Arkitektur.

– Ved å invitere flere miljøer til å levere et honorert bidrag, får man belyst flere mulige måter å løse oppgaven på og får et bredere beslutningsgrunnlag for videre arbeid, sier prosjektleder for Kringkastingshuset, Kåre Hinna. Løsningsforslagene ble evaluert av en komité basert på forhåndsdefinerte kriterier, utdyper han.

For å lykkes med et parallelloppdrag, er det viktig at kriteriene og premissene for de deltakende aktørene er på stell. Jorunn Grøntveit, direktør for næring og byutvikling i Ferd Eiendom og daglig leder i Marienlyst Utvikling sier at «kriteriene for dette oppdraget var basert på en tydelig visjon og et uttalt mål for prosjektet og ikke minst sterke vernehensyn og bærekraftskrav. For Kringkastingshuset ble parallelloppdraget gjennomført for å innhente løsningsforslag som kan benyttes i gjennomføringen av et skisseprosjekt. Når dette er ferdigstilt vil det bli lagt til grunn for innsendelse av et reguleringsforslag.»

Inge Hareide er svært fornøyd med arbeidet fra Ferd Eiendom sin side og ser frem til videre samarbeid.
– Det har vært et uvanlig godt grunnarbeid, og de har stilt høye krav både til seg selv og resultatet. Her ser vi virkelig noen som har hatt lyst til å stimulere til at en introvert bygning skal åpnes opp, både for lokalmiljøet og tilreisende, sier han.

Evalueringskomiteen, som besto av Camilla Krogh, Jorunn Grøntveit, Øyvind Svare Lorentzen og Kåre Hinna fra Ferd Eiendom, samt fagekspertene Geir Haaversen fra A-lab og Sissel Engblom fra Urbaniq, hadde følgende konklusjon om vinnerbidraget;
«For oppdragsgiver har det vært viktig med et prosjekt som svarer på visjon og mål og som viser respekt for verneverdiene i Kringkastingshuset og de tilstøtende uteområdene. Samtidig som bygningen gis nytt liv, og tilpasses de omkringliggende byrommene og den nye bebyggelsen. Evalueringskomiteen har kommet frem til at konseptet som samlet sett besvarer oppgaven best er forslaget til KIMA Arkitektur. Vi ønsker imidlertid å berømme alle de fire kontorene for å ha tatt fatt på oppgaven med en fin kombinasjon av ydmykhet og mot».

«Vi skal skape en ny bydel, binde Oslo sammen og ta vare på den kulturhistoriske arven etter NRK», sa konsernsjef Morten Borge da vinnerforslaget ble presentert for samarbeidspartnere, kollegaer og interessenter 23. august i år. Han uttrykte stor begeistring for planene og mente Kringkastingshuset blant annet kunne bli en av Norges råeste konsertscener. Dette gjenspeiler Ferd Eiendoms mål om at det skal etableres utadrettede funksjoner med variert innhold innen kultur, bevertning og handel på gateplan som skal invitere inn og skape tilhørighet for beboere i nærmiljøet og opplevelser for besøkende til området.

Innspill

Har du spørsmål, forslag eller ønsker en prat om noe du engasjerer deg for i forbindelse med utviklingen av Marienlyst? Ta kontakt med oss her via dette skjemaet, eller send oss en epost! Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Vi skal forsøke å svare så snart som mulig!

Delta

Vi har ikke delt den digitale undersøkelsen eller påmeldinger til verksteder enda, men om du ønsker å få tilsendt dette på e-post, kan du legge igjen adressen din under.