Parallelloppdrag Kringkastingshuset

Våren 2022 inviterte vi fire arkitektkontorer til parallelloppdrag for ikoniske kringkastingshuset. Kringkastingshuset spiller en sentral rolle i området i dag, og vil også spille en sentral rolle i å gi området attraksjonsverdi i fremtiden.

KKH er en internasjonal kulturformidler, et nasjonalt landemerke og lokal identitetsbærer som skal bevares og tilgjengeliggjøres for folk flest gjennom utvikling for fremtidig bruk til hotell og kulturrelatert virksomhet. Det skal tilrettelegges for samspill mellom fagområder som kan bidra til bevaring og videreutvikling av kulturinstitusjoner og kvalitet.

De fire arkitektkontorene som ble invitert er LPO Arkitekter, Mellbye Arkitektur, Kima arkitekter og Nordic – Office of Architecture. Forslagene skal behandles av en evalueringskomite bestående av Camilla Krogh, administrerende direktør Ferd Eiendom, Jorunn Grøntveit, direktør næring og byutvikling Ferd Eiendom, Kåre Hinna, prosjektansvarlig Ferd Eiendom, Sissel Engblom, fagekspert byplan, Urbaniq og Geir Haaversen, fagekspert arkitektur A-lab.

Vår visjon for bygget er at KKH skal bevares og videreutvikles til Norges mest nyskapende kulturhub, og skal tilby overnatting, arbeidsplasser, møteplasser og opplevelser med husets ikoniske arkitektur og kvaliteter som rammeverk for unik kulturformidling.

Målet for prosjektet er at det skal etableres utadrettede funksjoner med variert innhold innen kultur, bevertning og handel på gateplan som skal invitere inn og skape tilhørighet for beboere i nærmiljøet og opplevelser for besøkende til området. Vi skal skape en samhandlingsarena for ulike kultur- og kunstmiljøer og gi dem et vindu mot Oslo, Norge og verden.

Parallelloppdragene må ta hensyn til fredningsbestemmelser, være innovative og ha fokus på alle tre bærekraftsben i sine forslag.

Evalueringskomiteen vil ferdigstille innstillingen juni 2022.

Har du et spørsmål, en tanke eller en ide? Da vil vi gjerne høre fra deg!

marienlyst@ferd.no

Har du et spørsmål, en tanke eller en ide? Da vil vi gjerne høre fra deg!

marienlyst@ferd.no