Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst for alle

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tettere koblet på byen. Det skal bli et sted folk har lyst til å reise til.

Ferd Eiendoms forslag til byplangrep for Marienlyst er sendt inn til Plan- og bygningsetaten. Det betyr at de første skissene som viser hvordan Marienlyst kan bli i fremtiden er klare. Her kan du lese om hvilke ambisjoner vi har for området og hvordan det kan bli i fremtiden.

Det endelige planforslaget, altså rammene for hva vi kommer til å bygge, blir først klart i løpet av neste år. Frem til da vil vi gjerne ha dine innspill. Nederst på siden finner du informasjon om hvor du kan sende forslag eller komme i kontakt med oss.

Vi vil gjøre Marienlyst tilgjengelig for alle

NRKs gamle hovedkvarter er i dag utformet som et eget, lukket institusjonsområde. Store deler av Marienlyst er utilgjengelig for publikum.

Ferd Eiendoms visjon er å åpne opp området, og gjøre Marienlyst tilgjengelig for naboer og tilreisende. Den symbolske og kulturelle verdien av Kringkastingshuset og områdets natur skal ivaretas og forsterkes, og samtidig skal nye impulser få slippe til.

Marienlyst skal bli et vakkert og attraktivt tilskudd til byen vår. En tilgjengelig og særegen del av byen som vi håper at Oslos befolkning vil elske å ta i bruk. Målet er at det skal bli en destinasjon som tiltrekker seg folk langveisfra.

Marienlyst Torg: Utsikt fra plassen foran Store Studio, med forbindelse opp mot Halvor Blinderns grav og universitetet.

(Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Knytter byen sammen

For å gjøre Marienlyst mer tilgjengelig er det viktig å knytte Marienlyst tettere på byen. Derfor skal fremtidens Marienlyst ha gode forbindelser med alle de viktige områdene rundt.

I dag finnes det ikke gode forbindelser som gir et naturlig bevegelsesmønster mellom Blindern og Majorstuen. Nå blir Blindern koblet til Majorstuen på en helt ny måte, gjennom en bygate som går fra Store studio til Halvor Blinderns plass. Marienlyst skal bli kjernen mellom nabolag og destinasjoner i nærheten, fra Majorstuen og Frognerparken, til Blindern og Ullevål.

Nabolagsplassen: Bildet viser nabolagstorget rettet nordover mot Halvor Blinderns grav og universitetet 

(Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Arkitektur som spiller på det historiske Oslo

Marienlyst skal bevare det gamle, samtidig som nye impulser skal få slippe til.

Utformingen og arkitekturen er inspirert av nærområdet og det folk flest kanskje tenker er typisk for det sentrale og historiske Oslo – nemlig store kvartaler med grønne gårdsrom i midten. Arkitekturen skal passe inn i omgivelsene og spille videre på de gode kvalitetene området allerede har.

Det har vært viktig å ta hensyn til terrenget og ta vare på det som allerede er gode kvaliteter på området ved plassering av bygninger og utformingen av gater og byrom. Byggene og arkitekturen skal kunne stå seg i generasjoner.

Arkitektonisk vil vi få til et samspill med Kringkastingshuset, samtidig som vi sikrer variasjon i formgivning, materialer, farger og takformer. Kvartalsbyen gir muligheter for å skape de gode gatene og plassene.

Vi ønsker å skape en by med de beste kvalitetene for boliger, arbeid, kultur og byliv. Historiske og nye erfaringer fra Oslo og København viser at kvartalsbyen gir oss dette. Det gir også best muligheter for samspill med Kringkastingshuset, som også er formet som et stort kvartal.

Et godt sted å bo

I området skal Ferd Eiendom bygge boliger av høy kvalitet som bidrar til lavutslippssamfunnet. Marienlyst er om lag 1,5 ganger større enn Sørenga, og et av de få sentrale områdene som tåler et stort antall nye boliger.

Marienlyst skal være et godt sted å bo. Med Kringkastingshuset som det sentrale monumentalbygget, skal byområdet utformes med gater, plasser, parker og kvartaler som samlet skaper en ny bydel.

Marienlyst skal være et lokalmiljø der folk har lyst til å oppholde seg og hvor alle skal ha mulighet til å oppleve noe nytt. Byggingene skal åpne seg mot gater og invitere inn.

Nabolaget Marienlyst skal bidra til et bedre byliv for de som bor og arbeider omkring. Det betyr at gatene, parkene og Kringkastingshuset skal fylles med aktiviteter og tilbud til glede for beboere og naboer.

Det er ønsket å etablere en flerbrukshall i tilknytning til eksisterende fotballbane i Marienlystpark. I byplangrepet er denne foreslått delvis under bakken ved Suhms gate.

Verkstedsplassen er en mulig utvikling av den eksisterende G-blokka. I dag er området vektsted for blant annet NRKs biler og kontor.

(Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Viderefører kulturverdier

Det er viktig for oss å ta vare på arven etter NRK som kultur- og formidlingsinstitusjon. Kringkastingshuset skal fortsatt være et landemerke i det nye byområdet og åpnes opp for befolkningen. Kulturverdiene som ligger i bygget, skal bevares og videreutvikles, og på innsiden skal nye kulturminner skapes. Parken rundt Kringkastingshuset vil fremheve arkitekturen til det ikoniske bygget.

Det grønne Marienlyst

Marienlyst skal være et område med en levende bynatur, med grønne lommer rundt om i byområdet.

Marienlyst skal få en helt ny bypark, som knytter sammen Blindern, NRK-parken og Marienlyst idrettspark til et større sammenhengende grøntområde. Store trær skal bevares og blir en viktig del av de nye grønne områdene. Trær og grøntområder som allerede finnes på området skal bevares og kobles sammen.

Dette kan bli en ny, storslått bypark i Oslo på størrelse med St. Hanshaugen. Med Kringkastingshuset og plassen foran Store studio som sentrale punkter, kan det bli en møteplass, et sted for kulturarrangementer og utendørsaktiviteter.

Det nye Marienlyst skal stå seg i generasjoner og bli et robust byområde tilpasset fremtidens klima. Byggene og områdene skal tåle at det blir kraftigere regn og lengre tørkeperioder.

Illustrasjon av Halvor Blinderns grav og mulig ny passasje til Nabolagstorget, Fjernsynslunden, Store Studio og Marienlyst Torg fra Blindern.

(Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Enkelt å komme seg til og fra

Marienlyst skal legge til rette for et fremtidsrettet bevegelsesmønster. I den nye bydelen skal det være mulig å ferdes trygt rundt i gatene som både fotgjenger og syklist for å komme seg rundt.

Ferd Eiendom ønsker å bygge en bydel som skal ivareta fremtidens transport. Den sentrale beliggenheten med gangavstand til buss og bane gir et godt utgangspunkt for dette. Det underjordiske parkeringsanlegget gir også nye muligheter til bildeling og elbillading.

Hva skjer videre?

Ferd Eiendom kan først starte å bygge på Marienlyst når NRK flytter til nye lokaler på Ensjø. Overtakelsen av tomten skjer tidligst i 2028. Byggefasen vil vare i minst ti år, og utviklingen av tomten vil skje etappevis på forskjellige områder.

Nå jobber Ferd Eiendom med å utvikle endelig planforslag i tett dialog med Plan- og bygningsetaten og andre offentlige myndigheter. Ferd Eiendom planlegger å levere det endelige plangrepet i siste kvartal av 2024.

Området sett fra vest 

(Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Innspill

Har du spørsmål, forslag eller ønsker en prat om noe du engasjerer deg for i forbindelse med utviklingen av Marienlyst? Ta kontakt med oss her via dette skjemaet, eller send oss en epost! Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Vi skal forsøke å svare så snart som mulig!

Delta

Vi har ikke delt den digitale undersøkelsen eller påmeldinger til verksteder enda, men om du ønsker å få tilsendt dette på e-post, kan du legge igjen adressen din under.