Styrker byparken på Marienlyst

Slik ser Ferd Eiendom for seg byparken i fremtiden. Illustrasjonen er et forslag fra Ferd Eiendom. (Illustrasjon: KIMA)

På Marienlyst skal det skapes en sammenhengende bypark på størrelse med St. Hanshaugen og tilføres flere grøntområder

Illustrasjon: LPO/KIMA/SOLA
I tillegg til byparken, blir området ved Halvor Blinderns grav en av flere parker på Marienlyst. (Illustrasjon: LPO/KIMA/SOLA)