Bolig og nabolag

Verkstedsplassen, et byrom der kulturtilbud, små virksomheter og boliger møtes. Her vil det være trygge møteplasser som er levende hele dagen, hele uken, hele året. (Illustrasjon: LPO/KIMA/SOLA)

På Marienlyst vil Ferd Eiendom forene det beste fra områdets karakteristiske arkitektur og moderne boligkvaliteter.

Nabolagsplassen: Bildet viser nabolagstorget rettet nordover mot Halvor Blinderns grav og universitetet (Illustrasjon: LPO/KIMA/SOLA)
Halvor Blinderens grav (Illustrasjon: LPO/KIMA/SOLA
Utsikt fra boligtårnene; park, torg og Oslo sentrum. (Illustrasjon: LPO/KIMA/SOLA

På Marienlyst vil vi skape nabolag som gir det beste av bylivet med en følelse av nabolagets ro, nærhet og trygghet.

Opplev kulturbyen Marienlyst