2016

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen annonserer at NRK planlegger å flytte til nye skreddersydde lokaler (til Ensjø i Oslo). Bakgrunnen for dette er at selve bygningsmassen er upraktisk for moderne radio- og TV-produksjon, ettersom fasilitetene er teknisk utdatert og kostbart å vedlikeholde.

Foto: ANTI

2003

Glassgården, det nyeste av NRKs bygg, står ferdig, og NRKs 110 000–120 000 kvadratmeter er fylt med alle byggene det kommer til å ha fram til 2022. Glassgården huser NRKs utviklingsavdeling, kommunikasjonsavdeling, opplæringsavdeling, samt enkelte ledelses- og administrasjons­funksjoner. I 10 år skal husets hovedetasje også fungere som et samlende opplevelsessenter for besøkende, der de kan lære om NRKs historie og virksomhet, samt prøve seg som værmeldere eller nyhetsopplesere i spesialdesignede simulatorer.

Foto: Terje Pedersen / NTB

1960

20. august 1960 erklærer kong Olav fjernsynet som offisielt åpnet i Norge, og NRK starter med regulære fjernsynssendinger med rundt 100 ansatte i fjernsynet. Men det er ikke før i 1961, da hele Europa får følge menneskehetens første romferd direkte på TV, at fjernsyn setter sitt grep som det neste store massemedium.

Foto: ukjent fotograf/ Norsk Teknisk museum

1960

NRK følger opp den store veksten med å utvide sitt programtilbud de neste 10 årene, med formål om å tilby noe for alle. Klassikere som “Kvitt eller Dobbelt”, og “Lekestue for de minste” (Barne-TV) dukker opp på nordmenns skjermer rundt om i landet.

1960

På grunn av NRKs sterke vekst, ble Kringkastingshuset raskt for lite for NRK, og i 1963 startet byggearbeidet på Fjernsynshuset. I 1969 åpnet de to første studioene. NRK har nå plassen og rommene de trenger til å fortelle de underholdende og viktige historiene de neste 50+ år.

Krigen forårsaket naturligvis forsinkelser i byggeprosessen, men nå står endelig det ikoniske Kringkastingshuset og Store Studio ferdig, 12 år etter første spadestikk. Byggene ble ikke helt som de hadde originalt planlagt, for menneskehetens mørkeste tid hadde også satt sine spor i Kringkastingshuset.

1950

Ved fredsslutningen 8. mai 1945 var det kringkastingshuset som var påbegynt i 1938 fortsatt ikke helt ferdig. Da det militære sykehuset hadde flyttet ut av den tekniske fløyen, ble spørsmålet om ferdigstillelse av hele huset aktuelt. I august 1950 overleveres bygget til Norsk rikskringkastning og siden har det ærverdige Kringkastingshuset stått som et nasjonalt ikon.

Foto: Widerøes Flyveselskap / Helge Skappel / Oslo Byarkiv

1940

Da tyske og norske nazister rykket inn i Kringkastingshuset, som på dette tidspunkt ikke er stort mer enn et skall, møtte arkitekt Holter og byggekomiteen på et dilemma. Enten måtte de gi fra seg styringen av byggeprosjektet til Nasjonal Samling, eller så måtte de fortsette byggeprosessen og la tyskerne stå for finansieringen. De gikk for sistnevnte. På grunn av dette har nazistene også fått satt sitt preg på Kringkastingshuset

Den tyske okkupasjonsmakten tar kontroll over NRK og Vidkun Quisling proklamerer over radio at han tar over makten i Norge — og med det var verdens første statskupp gjennom radio et faktum.

1945 Foto: Julsrud, Erik / Norsk Teknisk Museum

1938

A-fløyen og sjefskontorene ble utvidet ettersom de norske nazistene mente de var for små, og det ble bygget en hemmelig trappegang mellom kontorene og ned til styrerommet — slik at ledelsen kunne møtes i skjul uten å vekke oppsikt i resten av bygget. Videre utgjorde det fem etasjes lange relieffet som går gjennom Kringkastingshuset en av veggene til nazistenes sykehus og likkjeller, og dette relieffet med stjernebilder står den dag i dag.

Foto: Ukjent fotograf / Oslo Byarkiv

1938

Nils Holter vinner arkitektkonkurranse og får, sammen med mentor Ole Øvergård, oppdraget om å designe og bygge det nye Kringkastingshuset på Marienlyst. Mange områder, bl.a. Tøyen og Kontraskjæret, blir vurdert som lokasjon, men i 1936 ble det ved Stortingsvedtak besluttet at det skal ligge på Marienlyst.

Foto: Ukjent fotograf / Oslo Museum

1938

Holter hadde en visjon om å fange selve essensen av Oslo i bygget, og denne essensen følte han var endring. Derfor insisterte han på at bygget skulle bygges lengre inn på tomten enn planlagt, for han så for seg at de kom til å trenge ekstra plass for det som skulle bli et stadig større bygg og område. De skulle jobbe modulbasert for å møte et stadig større marked og publikumsbehov.

Foto: Byggekunst/Arkitektur N

1938

Tirsdag 6. september 1938 klokken 14:30 blir første spadestikk gjort på åkeren som skal bli en av Oslos mest ikoniske områder.

Foto: Byggekunst/Arkitektur N
Foto: Holter, Nils / Oslo Museum

1933

Norsk Rikskringkasting (NRK) blir opprettet som et statlig kringkastings­­­selskap. Misjonen er å overta og videreutvikle de allerede etablerte, private kringkastings­selskapene i Norge. Dette skulle skape en enhetlig utbygging av kringkastingsvirksomheten i landet, og samle Norge.

Foto: Holter, Nils / Oslo Museum

1773

En gang mellom 1733 og 1804

Olav Haagensen Blinderen, en pioneer innen norsk landbruk, ser utover jordet fra vinduet sitt på Nedre Blindern Gård. Han ser på potetene sine som han vet vil ta landet med storm, han ser på de vakre morelltrærne sine, han ser på de nye plantene som gjennom hans nytenkende driftsmåte og dyrking nå er en realitet i Norge, og tenker på hva mer han kan dyrke her. Men det han ikke ser er at innovasjonene og transformasjonen som karakteriserer akkurat hans jorde, bare så vidt har begynt.

Foto: Ukjent fotograf / Oslo Museum
Etablering av Norsk Rikskringkasting

Historien