Parallelloppdrag Kringkastingshuset

Foto; Anti

Våren 2022 inviterte vi fire arkitektkontorer til parallelloppdrag for ikoniske kringkastingshuset. Kringkastingshuset spiller en sentral rolle i området i dag, og vil også spille en sentral rolle i å gi området attraksjonsverdi i fremtiden.