Historien fortsetter for Kringkastingshuset

Illustrasjon: KIMA Arkitektur

Opplev Kringkastingshuset – et symbol på Norges kulturarv

Velkommen til et nytt kapittel i Marienlysts historie, hvor kultur og fellesskap tar plass side om side.

Radiohusenes historie

I årene mellom 1. og 2. verdenskrig ble radio utviklet til et massemedium som ble et viktig instrument for nasjonal folkeopplysning.

Foto: Holter, Nils / Oslo Museum

Beskrivelse av KIMAs vinnerforslag for paralelloppdraget

Kima Kringkastingshuset
Illustrasjon: KIMA Arkitektur

Intensjon

Hovedgrep

Diagram: Gyldendal, Sentralen og Telegrafbygningen sammelignet med Kringkastingshuset.
Diagram med forenklet plangrep, situasjonsplan – program på første etasjeplan med innganger.
Kringkastingshusets nye fløy og hovedinngang vil åpne seg mot nabolaget og gi innsyn i aktiviteter og kulturtilbud. (Illustrasjon: KIMA Arkitektur AS)
A: Hovedinngang Kafé og restaurant (Illustrasjon: KIMA Arkitektur AS)
A: Hovedinngang Kafé og restaurant (Illustrasjon: KIMA Arkitektur AS)
B: Hovedinngang Hotell (Illustrasjon: KIMA Arkitektur AS)
D: Inngang Store Studio. Konsertsal (Illustrasjon: KIMA Arkitektur AS)
Storstua - visualisering (Illustrasjon: KIMA Arkitektur)
Illustrasjon: KIMA Arkitektur AS
Ekisterende bygning. Kringkastingshuset slik det fremstår i dag.
Deler av bygningen demonteres og brukes i utemiljøet i nærområdet. Områder markert med rødt demonteres. I områdene markert i lyserødt fjernes fasaden.
Etter demontering. Etter demonteringen står bygningen frem slik.
Nye volumer lagt til. T-fløyen kles med en ny fasade, som inviterer nabolaget inn. I gårdsrom- met mellom C- og B-fløyen bygges igjen som en konsertscene...
Programmering tak. Taket er programmert til forskjellige formål. Områder markert med oransje er bevertning, blå er dyrkeområder og grønn er vegetasjon.
Krinkastingshuset i nye klær.