Historien fortsetter for kringkastingshuset

Arkitekt

KIMA Arkitekter

Parallelloppdrag

Kringkastingshuset

KKH skal bevares og videreutvikles til Norges mest nyskapende kulturhub, og skal tilby overnatting, arbeidsplasser, møteplasser og opplevelser med husets ikoniske arkitektur og kvaliteter som rammeverk for unik kulturformidling.

Kima Kringkastingshuset

Hovedgrep

Diagram: Gyldendal, Sentralen og Telegrafbygningen sammelignet med Kringkastingshuset.
Diagram med forenklet plangrep, situasjonsplan – program på første etasjeplan med innganger.
E: Inngang T-fløy, studioinngang
A: Hovedinngang Kafé og restaurant
A: Hovedinngang Kafé og restaurant
B: Hovedinngang Hotell
D: Inngang Store Studio. Konsertsal
Store studio interør visualisering
Ekisterende bygning. Kringkastingshuset slik det fremstår i dag.
Deler av bygningen demonteres og brukes i utemiljøet i nærområdet. Områder markert med rødt demonteres. I områdene markert i lyserødt fjernes fasaden.
Etter demontering. Etter demonteringen står bygningen frem slik.
Nye volumer lagt til. T-fløyen kles med en ny fasade, som inviterer nabolaget inn. I gårdsrom- met mellom C- og B-fløyen bygges igjen som en konsertscene...
Programmering tak. Taket er programmert til forskjellige formål. Områder markert med oransje er bevertning, blå er dyrkeområder og grønn er vegetasjon.
Krinkastingshuset i nye klær.