Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst for alle

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tettere koblet på byen. Det skal bli et sted folk har lyst til å reise til.

Marienlyst Torg: Utsikt fra plassen foran Store Studio, med forbindelse opp mot Halvor Blinderns grav og universitetet. (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Knytter byen sammen

Nabolagsplassen: Bildet viser nabolagstorget rettet nordover mot Halvor Blinderns grav og universitetet (Illustrasjon: LPO/KIMA/SOLA)

Arkitektur som spiller på det historiske Oslo

Verkstedsplassen er en mulig utvikling av den eksisterende G-blokka. I dag er området vektsted for blant annet NRKs biler og kontor. (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Viderefører kulturverdier

Illustrasjon av Halvor Blinderns grav og mulig ny passasje til Nabolagstorget, Fjernsynslunden, Store Studio og Marienlyst Torg fra Blindern. (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Enkelt å komme seg til og fra

Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arktitektur