Medvirkning på Marienlyst

Foto: LÈVA Urban Design

Vi i Ferd Eiendom har en ambisjon om å involvere lokalmiljøet og andre engasjerte i Marienlyst-prosjektet utover den formelle planprosessen.

Medvirkningsprosessen så langt

Illustrasjon: Vivian Ramfjord / ANTI
Foto: ANTI

Utvidet involvering, samarbeid og midlertidige aktiviteter