Lavere, høyere og vakrere

Illustrasjon Østre parkdrag sør : KIMA/LPO/SOLA

Lavere, høyere og vakrere – videreutvikling av Marienlystprosjektet etter første avklaringsmøte med PBE

Illustrasjonsbilde fugleperspektiv: KIMA/LPO/SOLA

Lavere, høyere og vakrere

Marienlystidentiteten