Stort behov for kultursatsing på Marienlyst

Foto: Synlighet

Satsing på kultur peker seg ut som et særlig viktig innsatsområde på Marienlyst, ifølge en kartlegging utført av medvirkningsbyrået LÉVA Urban Design.

Foto: Synlighet