Bærekraftstrategi

Byutvikling - Marienlyst

Bærekraftstrategi

Marienlyst skal skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser- og naturkvaliteter.

Marienlyst i fremtiden

Foto: ANTI

Visjon og mål skal oppnås gjennom bærekraftig utvikling

Mål for bærekraftig byutvikling

Foto: Jasper Bennett

Med utgangspunkt i den sentrale rollen bærekraft har i prosjektet er det formulert et hovedmål for bærekraft: Arbeidet med bærekraftig byutvikling på Marienlyst skal gi merverdi for samfunnet – ambisjonen er å gi mer tilbake enn vi får.

Bærekraft som gir merverdi

Økonomisk bærekraft

Innsatsområder

Foto: ANTI

Strategien skal benyttes aktivt som et styringsverktøy