Med egne ord

Velkommen til vårt første nyhetsbrev for Marienlystutviklingen

Med det nye grepet mener vi i Ferd Eiendom at vi har lykkes med å kombinere velprøvde prinsipper for god byforming, fleksibilitet for fremtiden, tidsånden og de høye forventingene som kommer med store byutviklingsprosjekter.

Halvor Blinderns grav markerer nordre utkant av av det frodige parkrommet som forbinder Blindern med byen. (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)
Marienlyst Torg. Det ikoniske Store studio stadfester områdets historie - og fremtid - som kulturformidler. Bygget vil fortsette å være en viktig kulturscene og sette sitt preg på nye Marienlyst torg. (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)