Hva trenger Marienlyst?

Foto: LEVA Urban Design

Nytt medvirkningsmøte har gitt viktige innspill til utviklingen av Marienlyst

Stort behov for kultursatsing på Marienlyst

Foto: Synlighet

Satsing på kultur peker seg ut som et særlig viktig innsatsområde på Marienlyst, ifølge en kartlegging utført av medvirkningsbyrået LÉVA Urban Design.

Foto: Synlighet

Medvirkning på Marienlyst

Foto: LÈVA Urban Design

Vi i Ferd Eiendom har en ambisjon om å involvere lokalmiljøet og andre engasjerte i Marienlyst-prosjektet utover den formelle planprosessen.

Medvirkningsprosessen så langt

Illustrasjon: Vivian Ramfjord / ANTI
Foto: ANTI

Utvidet involvering, samarbeid og midlertidige aktiviteter

Delta i utviklingen

Foto: Jasper Bennett

Hva kan du bli med på nå?

Om medvirkningsprosessen

Hvor er vi i prosessen?

Det har allerede blitt utført en del medvirkning. På tidslinjen kan du følge med på hva som har skjedd.

2020

Digital medvirkning og sosiokulturell stedsanalyse

Som en del av innsiktsarbeidet for prosjektet ble det gjennomført en digital spørreundersøkelse for å kartlegge dagens situasjon og fremtidige ønsker og behov på og rundt Marienlyst. Det var til sammen 1265 respondenter i undersøkelsen, og resultatene er et viktig grunnlag i den den sosiokulturelle stedsanalysen som ble utarbeidet.

Workshop og intervju med barn, unge og studenter

For nå ut til barn og unge som ikke var respondenter av den digitale spørreundersøkelsen ble det gjennomført workshop og intervju med elever på Marienlyst skole og studenter ved UiO Blindern. Deres innsikt og tanker til fremtidens Marienlyst ble tatt inn i den sosiokulturelle stedsanalysen, som grunnlag for den videre utviklingen.

Lille Studio åpner

For å enklere komme i kontakt med lokalmiljøet ble det etablert en medvirkningsarena – Lille Studio – på NRK-tomten på Marienlyst. Formålet med Lille Studio er å tilgjengeliggjøre informasjon om prosjektet, skape aktivitet, og at de som jobber med utviklingen kan være til stede for å svare på spørsmål og ta imot innspill.

2021

Workshopserie med Interbridge

I forbindelse med arbeidet med en visjon for utviklingen av Marienlyst, ble det gjennomført workshoper med InterBridge, en sosial entreprenør som representerer et bredt utvalg ungdom i Oslo og som har mye innsikt i Generasjon Z (12-18 år). Formålet var å få kunnskap om hvordan Marienlyst oppfattes i dag, og hvordan de ser for seg og ønsker at livet på Marienlyst kan være i fremtiden.

2022

Drop-in Lille Studio

Det ble etablert ukentlig drop-in i Lille Studio, hvor man kunne komme innom for en kopp kaffe og en prat med de som jobber med utviklingen.

2023

Nabomøte og digital undersøkelse

Det har vært og er i tiden fremover et fokus på kommunikasjon ut om prosjektet og innspill til de førtes skissene. På nabomøtet som ble gjennomført i september ble forslaget til byplangrep for Marienlyst presentert. Her var det mulig å stille spørsmål og komme med innspill til planene i dialog med representanter fra Ferd Eiendom og prosjektteamet. Det har også blitt gjennomført en digital undersøkelse i nærområdet. Les oppsummeringen fra nabomøte her, og resultatene fra undersøkelsen her.

2024

Dialog og innspill til prosjektutviklingen

I forbindelse med det pågående formelle planarbeidet og utarbeidelse av ulike strategier, vil det bli muligheter for innspill til arbeidet som foregår og de planene som foreligger. Det planlegges for ulike medvirkningsaktiviteter i 2024, følg med her på nettsiden for oppdatert informasjon! Det ligger stort potensiale i samarbeid og lokale initiativ, for å få til aktivering av området og midlertidige aktiviteter sammen med de som kjenner og bruker Marienlyst. Ta kontakt med oss dersom du har en ide eller innspill til hva som kan skje i Lille Studio!

2027

Visjonen begynner å realiseres

Lille Studio - en lokal møteplass

Foto: LÈVA Urban Design

Om Lille Studio

Relatert