Marienlyst

Utforsk historien Utforsk fortsettelsen

Ferd Eiendoms visjon for Marienlyst er å skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlysts unike kulturopplevelser og naturkvaliteter.

Vi tar vare på historien og utvikler for fremtiden

OPPLEVELSER
KULTUR

Medvirkning for et bedre sted å leve

Miljømessig og sosial bærekraft

Marienlyst
- en mangfoldig, grønn og urban bydel å leve i