Marienlyst

Utforsk historien Utforsk fortsettelsen

Marienlyst utvikles av Ferd Eiendom

Marienlyst har en visjon om å skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlysts unike kulturopplevelser- og naturkvaliteter.

Medvirkning for et bedre sted å leve

Miljømessig og sosial bærekraft

Marienlyst
- en mangfoldig, grønn og urban bydel å leve i